Sammenligning

Her kan du beregne din totalpris for den valgte periode, INKL køb og opsætning af lader.

Beregning

Denne beregner tager højde for opstartsomkostninger, gebyrer, nødvendigt ekstraudstyr som ladekabel (ca 5 meter) hvis det ikke er inkluderet, installationspris, refusion, abonnement og afskriver dette samt forbrug over den valgboksente tidsperiode. Der henvises til udbydernes egne hjemmesider for yderligere information, fordele og ulemper.

Vær opmærksom på at elbiler bruger mere strøm når det er koldt, og der bør tages højde for dette i indtastet forbrug. Gennemsnit kan ses på ev-database.org

Faste udgifter
opstartsgebyr + installation + nedtagning + opsigelse

Løbende udgifter
12 * abonnement + (km pr år / forbrug pr km * kwh pris efter refusion)

Udgift 1 år = faste udgifter + 1 * løbende udgifter
Udgift 3 år = faste udgifter + 3 * løbende udgifter
Udgift 5 år = faste udgifter + 5 * løbende udgifter

Forudsætninger

  • Hvis leverandøren har flere produkter er valgt en 11 kw lader med måling af elforbrug
  • Hvis leverandøren ikke tilbyder montering, regnes med standard installationspris på 4000 kr
  • Hvis laderen ikke har fastmonteret kabel, er køb af 5 meter type 2 kabel medregnet (såfremt udbyderen ikke sælger kabler benyttes kr 1300)
  • Abonnementer hvor man er bundet til også at købe strøm fra leverandøren er udeladt.
  • Såfremt der er frikøbsgebyr i forbindelse med serviceaftalen, er dette indregnet under opsigelse
  • Abonnementer som er betinget af samtidig køb af ny bil er udeladt
  • Midlertidige tilbudspriser er ikke medtaget
  • Både evt frikøb/opsigelsesgebyr og nedtagning af lader er indregnet for de forskellige tidsperioder
  • Der er ikke taget højde for ladetab i installation, oplader og biles indbyggede lader
OpstartInstallationRefusionAbbNedtagningOpsigelse

Total 5 år